Άκης Αγγελάκης

Πολλοί οι «ειδήμονες», λίγοι οι επαγγελματίες!

Ας γνωριστούμε καλύτερα!

Είστε διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής πωλήσεων και ψάχνετε επαγγελματία εξωτερικό εκπαιδευτή για να συνεργαστείτε;

Ξέρετε τι ψάχνετε;

Ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα!

Θέλετε να συνεργαστείτε με κάποιον που διαθέτει ;

Εμπειρία;

 • 35 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο χώρο των πωλήσεων, της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού!

Επιτυχημένα αποτελέσματα;

 • Για σχεδόν τρεις δεκαετίες σε εκπαιδεύσεις εταιριών με καταμετρημένη αύξηση στα παραγωγικά αποτελέσματα και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και επιθυμητών αποτελεσμάτων που είχαν ζητηθεί.

Επιστημονική κατάρτιση;

 • Κάτοχος 6 πτυχίων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική, Business & Life Coaching, Συνθετική Ψυχοθεραπεία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δίκαιο και δεκάδων βεβαιώσεων συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια.

Θεωρητική εμπειρία;

 • Συγγραφέας 31 βιβλίων και περισσότερων από 10,000 άρθρων σε θέματα ψυχολογίας, πωλήσεων, επιχειρηματικότητας, προσωπικής ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης

Πρακτική Εμπειρία;

 • Συγγραφέας εγχειριδίων πωλήσεων, παραγωγικότητας, εκπαίδευσης εκπαιδευτών για λογαριασμό μεγάλων εθνικών και πολυεθνικών εταιρών. (Nationale Nederlanden, AXA Ασφαλιστική, Forever Living Products, Fm International. Yves Rocher ΤΕΟΡΟΣ).
 • Περισσότερες από 50,000 ώρες εκπαιδευτικής / διδακτικής εμπειρίας!
 • Χιλιάδες ώρες συμβουλευτικής, ψυχοθεραπευτικών συνεδριών και business/life coaching.

Επιστημονική εμπειρία;

 • Δημιουργός της Θεραπευτικής Μεθόδου Redefining Self (Δημιουργώντας ένα Καινούργιο Εαυτό)
 • Δημιουργός της Μεθόδου Effective Referrals Method (Αποτελεσματική Λήψη Συστάσεων για Διαμεσολαβητές)
 • Δημιουργός της Μεθόδου Power Selling (Τα Βήματα της Αποτελεσματικής Πώλησης)
 • Δημιουργός του Προγράμματος LISSIS (Life Insurance Selling Skills Integrated Solutions)
 • Δημιουργός του Προγράμματος «Ακαδημία Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης»
 • Δημιουργός του Προγράμματος «Η Βίβλος του Δικτυακού Μάρκετινγκ»
 • Δημιουργός του Προγράμματος «Βασικές Αρχές Ψυχολογίας στο Μάναζτμεντ και την Παρακίνηση Πωλητών και Διαμεσολαβητών»

Περισσότερες πληροφορίες 210-2512988

success2@otenet.gr

www.akis-angelakis.com

Speaker Details