Άννα Καραδημητρίου

H Άννα είναι η Αντιπρόεδρος της Focus Bari, υπεύθυνη για την εξειδίκευση της εταιρίας στο Customer Experience & Innovation Είναι Certified Customer Experience Professional από την CXPA, κατέχει πιστοποίηση από την Satmetrix ως NPS2 Certified Associate και εκπαίδευση σε ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό (Design Thinking) από την Design Thinkers Academy UK

Μετά από 20 και πλέον χρόνια πετυχημένης πορείας παθιάζεται πάντα με τη μελέτη human insights και πως αυτά οδηγούν σε υγιείς επιχειρηματικές αποφάσεις Συνδυάζοντας μακρόχρονη εξειδίκευση σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα με σύγχρονα εργαλεία customer experience εργάζεται για την δημιουργία μηχανισμών συνεχούς ανατροφοδότησης, την υλοποίηση δράσεων outside – in οπτικής για τους οργανισμούς και την ανάδειξη της σημαντικότητας του customer experience στο σύγχρονο επιχειρείν.

Παράλληλα, συμμετέχει ως επισκέπτρια εισηγήτρια σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση στο Customer Experience και CJM.

Speaker Details