Δημήτριος Πατσός

Ο Δρ. Δημήτριος Πατσός έχει 20ετή διεθνή εμπειρία στην ασφάλεια πληροφοριών, έχοντας συμμετέχει και διοικήσει σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας σε περισσότερες από 30 χώρες. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του (ISC)2 που προωθεί τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ασφάλεια πληροφοριών. Εργάζεται σαν Chief Technology Officer σε μεγάλη εταιρεία cyber security. Είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Royal Holloway University of London, αντίστοιχα, πτυχιούχος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ διαθέτει πλήθος επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Speaker Details