Έλια Καλλία

Η Έλια ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα της ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικών υποθέσεων στην εταιρεία SGT Α.Ε (ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ) το 1996 και στη συνέχεια υπηρέτησε ως Διευθύντρια Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων στην ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. και στην εταιρεία ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. Από το 2006 έως σήμερα εργάστηκε σε διάφορες θέσεις σε διάφορες εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οι κύριες αρμοδιότητές της ήταν ο καθορισμός και η ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής και προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων για μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Κρίσεων, ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης που συνδυάζουν ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, με κύριο στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μεταξύ τους.

Επιπλέον, οι κύριες ευθύνες της περιλάμβαναν τη στήριξη επιχειρήσεων, κρατικών οργανώσεων και τοπικών αρχών μέσω ενός ευρέος φάσματος προγραμμάτων και εργαλείων για την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών και δράσεων στην επιχειρηματική στρατηγική τους, προκειμένου να δημιουργηθούν αποτελεσματικές και συνεργατικές ιδιωτικές και δημόσιες συνεργασίες. Παράλληλα με την προηγούμενη εμπειρία, διαθέτει άριστη γνώση στην οργάνωση και παρακολούθηση διαφόρων εκδηλώσεων και συνεδρίων για μεγάλους πελάτες.

Από τον Ιούνιο του 2018, είναι μέλος της ομάδας της TOUCHPOINT STRATEGIES ως Group Account Director. Μαζί με την ομάδα της διαχειρίζεται μεγάλους πελάτες από διαφορετικούς τομείς, όπως ενέργειας, φαρμακευτικές, τραπεζικό τομέα, ασφαλιστικό τομέα, ακτοπλοϊκές εταιρείες, λιανεμπόριο, κλπ.

Συμμετέχει ως καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ελληνικό παράρτημα).

Έχει σπουδάσει Marketing, Οικονομικά, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία και Διαχείρισης Κρίσεων.

Speaker Details