Γιώργος Λευθεριώτης

Γιώργος Λευθεριώτης, MSc, MBA

  • Lead Auditor / Security, Privacy & Business Continuity (TÜV NORD): 20ετής εμπειρία σε Audits στην Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία & Αφρική
  • Senior Security & Privacy Consultant (IFGL Consultants AE): 25ετής εμπειρία
  • Privacy Tutor
  • Project Manager σε Κοινοτικά Έργα (Η2020)
  • Μέλος Δ.Σ. του DPO Network
Speaker Details