Λεωνίδας Κανέλλος

Ο Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος, είναι δικηγόρος με διεθνή εμπειρία, πολυετή διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Πειραιά και Αιγαίου και 30ετή πρακτική εμπειρία  στις τηλεπικοινωνίες και στην ιδιωτικότητα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Πρόεδρος (2013) του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC). Είναι εκπαιδευτής σε πιστοποιημένα σεμινάρια (TUV/approved) για τις επιπτώσεις του Κανονισμού 2016/679 στις επιχειρήσεις και πρόεδρος του DPO Network.

Speaker Details