Μιχάλης Ελευθέρογλου

Ο Μιχάλης Ελευθέρογλου είναι Διπλωματουχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ.

Εργάζεται στην εταιρία NSS από 2008 και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής των τεχνολογιών της εταιρίας Sophos .

Έχει υλοποιήσει αρκετά έργα ασφάλειας σε μεγάλες εταιρίες και έχει εκπαιδεύσει πολλούς συνεργάτες στις τεχνολογίες της Sophos.

Speaker Details