Παναγιώτα Λαγού

Η Παναγιώτα Λαγού κατέχει θέση Senior Manager στην ομάδα παροχής υπηρεσιών GRC & Assurance στην ADACOM S.A.

Η Παναγιώτα είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway University of London και Πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Παναγιώτα έχει λάβει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: ISO 27001 Lead Auditor, CIA (Certified Internal Auditor) και CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην Ασφάλεια Πληροφοριών, Συμμόρφωση με Κανονισμούς και Πρότυπα, Εντοπισμό και Πρόληψη Απάτης, έχοντας εξειδικευτεί σε πρότυπα και κανονισμούς όπως ISO 27001, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κανονισμοούς της ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών).

Επίσης, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μελέτες αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών ως αποτέλεσμα ερευνητικού έργου.

Speaker Details