Σωτηρία Μπούρη

Η Σωτηρία Μπούρη εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη πωλήσεων μέσω του Digital Marketing. Εκπαιδεύει στελέχη και ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σεμινάρια μάρκετινγκ, διαφημιστικών πρακτικών και δεξιοτήτων. Σήμερα εργάζεται ως Account Manager στην Retargeting.biz

Speaker Details