Βαγγέλης Μητάκος

Ο Βαγγέλης Μητάκος είναι Enterprise & Public Sector Sales manager για την Ελλάδα και την Κύπρο στη Lenovo, έχοντας την ευθύνη να εφαρμόσει προϊόντα και λύσεις της Lenovo για μεγάλους πελάτες. Ο Βαγγέλης διαθέτει 26 χρόνια εμπειρίας στην αγορά πληροφορικής, σε τοπικές και περιφερειακές αγορές, βοηθώντας πελάτες να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, να μειώσουν το κόστος και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσής τους. Πριν από τη Lenovo, ο Βαγγέλης εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η HP, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες όπως ο Όμιλος Printec & CPI.

Speaker Details