Βαλέρια Τσάμη

Η Βαλέρια Τσάμη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της FOCUS BARI ηγετικής ελληνικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με άξονες την έρευνα αγοράς & το Customer Experience. Σε 27 χρόνια πετυχημένης επαγγελματικής πορείας κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης και έχει χειριστεί σημαντικούς λογαριασμούς ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Έχει επίσης μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία και εξειδίκευση στις έρευνες Μέσων (Media Audience measurements surveys), ιδιαίτερα στις μετρήσεις ακροαματικότητας ραδιοφώνου & αναγνωσιμότητας εντύπων.

Με πίστη στην δύναμη της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων είναι Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης & Έρευνας Αγοράς), Αναπληρωματικός μέλος του ΔΣ της ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΑΣΕ «Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία», Μέλος της Επιτροπής ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ, και μέλος της επιτροπής ΕΕΕΤ. Από το 2004 έως το 2019 υπήρξε εκπρόσωπος για την Ελλάδα στο δίκτυο της EMRO (European Media Research Organizations).

Speaker Details