Βασίλης Κωστόπουλος

Ο Βασίλης Κωστόπουλος είναι στέλεχος του Marketing και του e-Commerce, με μεγάλη εμπειρία, έχοντας θητεύσει σε θέσεις όπως:

PIRAEUS BANK GROUP OF COMPANIES – Marketing Director

Deagostini South East Europe –Senior Product Manager

24 Media – Senior e business Executive

ZAkcret S.A. – Omnichannel marketing Director

Speaker Details