Βασίλης Βλάχος

Ο Βασίλης Βλάχος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογικών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Έχει επίσης διατελέσει ειδικός σύμβουλος και τεχνικός εμπειρογνώμονας της Ομάδας Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι αναπληρωτής συντονιστής του ελληνικού παραρτήματος του OWASP και μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Speaker Details