Τα δίκτυα 5G δεν προσφέρουν απλά και μόνο πολύ υψηλότερες ταχύτητες διασύνδεσης δεδομένων. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται ακόμη το χαμηλό latency, η δυνατότητα για ταυτόχρονη λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων διασυνδεδεμένων συσκευών σε μία περιοχή αλλά και το network slicing.

Χαρακτηριστικά που είναι άκρως απαραίτητα για μία σειρά από καινοτόμες αλλά και πολυδιαφημισμένες εφαρμογές.

Παράλληλα, στο φετινό Mobile Connected World θα συζητήσουμε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και τις προοπτικές για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτόμων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη αξία όσον αφορά στην αξιοποίηση της νέας γενιάς των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Και πως αυτά τα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί τόσο η καθημερινότητα των πολιτών όσο και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι τομείς που θα επικεντρωθεί το MWC 2021 είναι:

  • Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα 5G δίκτυα και πως μπορούν να αξιοποιηθούν
  • Οι καινοτόμες εφαρμογές σε έναν πλήρως δικτυωμένο κόσμο όπου η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό παράγοντα εξελίξεων
  • Το νέο οικοσύστημα που δημιουργείται
  • Τα case studies που αναπτύσσονται
  • Οι εταιρείες που αξιοποιούν το 5G για να κάνουν το επόμενο βήμα
  • Η συνεργασία του 5G με τις άλλες προηγμένες τεχνολογίες και η συνεισφορά τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση

Στόχος του φετινού συνεδρίου είναι αφενός να αναδείξει τις προοπτικές που φέρνει το 5G, να δείξει τις προκλήσεις, να αναδείξει τις ευκαιρίες και ταυτόχρονα να επιταχύνει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος που έχει ξεκινήσει να δημιουργείται.